Witryna wielojęzyczna

Witryna wielojęzyczna na WordPress Tutorial pokazuje, krok po kroku, jak wykonać stronę w wielu językach opartą na WordPress bez instalacji żadnych wtyczek/pluginów. Cel: Przygotowanie WordPress’a do wyświetlania witryny w 3 językach: polskim angielskim niemieckim Wymagania: WordPress w wersji 3.0 lub wyższej Kroki: Przełączyć WordPress-a w tryb multisite Założyć osobne witryny dla różnych wersji językowych w […]

Written By admin
biuro@seobit.pl
seobit.pl

On 8 marca 2017
"

Read more

Witryna wielojęzyczna na WordPress

Tutorial pokazuje, krok po kroku, jak wykonać stronę w wielu językach opartą na WordPress bez instalacji żadnych wtyczek/pluginów.

Cel:

Przygotowanie WordPress’a do wyświetlania witryny w 3 językach:

 • polskim
 • angielskim
 • niemieckim

Wymagania:

 • WordPress w wersji 3.0 lub wyższej

Kroki:

 1. Przełączyć WordPress-a w tryb multisite
 2. Założyć osobne witryny dla różnych wersji językowych w postaci katalogów en/de/..
 3. Wykonać i podpiąć do strony menu umożliwiające przełączanie się pomiędzy wersjami językowymi

1. Przełączenie WordPress-a w tryb multisite

Witryna wielojęzyczna oparta na WordPress, bez wtyczek – tutorial: krok 1.1
Krok 1.1 (powiększ)

1.1. W wp-config.php nad linią /* To wszystko, zakończ edycję w tym miejscu! Miłego blogowania! */ dodać:

   define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
Witryna wielojęzyczna oparta na WordPress, bez wtyczek – tutorial: krok 1.2
Krok 1.2 (powiększ)

1.2. Jeśli było się zalogowanym, wylogować się. Zalogować się do panelu administracyjnego jako administrator. Wejść w Narzędzia. Zobaczymy nową pozycję w tym menu o nazwie Sieć. Kliknąć w nią.

Witryna wielojęzyczna oparta na WordPress, bez wtyczek – tutorial: krok 1.2
Krok 1.2 (powiększ)

1.3. Podczas ustalania postaci prezentacji adresów witryn sieci wybrać Podkatalogi (zobacz obrazek). Kliknąć Zainstaluj.

Witryna wielojęzyczna oparta na WordPress, bez wtyczek – tutorial: krok 1.4
Krok 1.4 (powiększ)

1.4. Włączyć sieć, w tym celu wykonać kroki, które zostaną wyświetlone na ekranie, będą to:
a) Utworzyć katalog blogs.dir w katalogu wp-content
b) Dodać wskazane instrukcje do pliku wp-config.php (przekleić je z okienka wyświetlonego przez WordPress w punkcie 2 – patrz obrazek obok)
c) Dodać wskazane instrukcje do pliku .htaccess (przekleić je z okienka wyświetlonego przez WordPress w punkcie 3 – patrz obrazek obok). Jeżeli na serwerze nie mieliśmy dotychczas pliku .htaccess należy go utworzyć.
d) Przelogować się

Witryna wielojęzyczna oparta na WordPress, bez wtyczek – tutorial: krok 1.5
Krok 1.5 (powiększ)

1.5. Jeśli włączenie sieci (punkt 1.4) wykonaliśmy poprawnie, po ponownym zalogowaniu powinniśmy zobaczyć nową pozycję w menu górnym o nazwie „Administracja siecią” (zobacz obrazek obok). Uwaga: dla WordPressa w wersji 3.0 będzie to nowa sekcja po prawej stronie o nawie Superadmin.

Wchodzimy w sekcję po prawej stronie Ustawienia->Ustawienia (dla WordPress 3.0 będzie to Superadmin -> Opcje). Zobacz obrazek obok.

Uwaga: powyższe opcje będzie można w dowolnej chwili zmienić. Nie mają one wpływu na przygotowanie witryny pod obsługę wielu wersji językowych, lecz wykonanie ich teraz zaoszczędzi w przyszłości zagadek pt. „Gdzie się podział przycisk wstawiania obrazków”.1.6. Będąc w sekcji Ustawienia zjechać na dół, w części „Ustawienia wysyłania na serwer” zaznaczyć Obrazki, Filmy, Muzyka. Domyślny język ustawić na Polski. W części „Ustawienia menu” zaznaczyć Wtyczki.

2. Założenie osobnych witryn dla różnych wersji językowych w postaci katalogów en/de/.. :

Witryna wielojęzyczna oparta na WordPress, bez wtyczek – tutorial: krok 2.1
Krok 2.1 (powiększ)

2.1. Z menu po lewej wybieramy sekcję Witryny->Witryny (dla WordPress 3.0 będzie to Superadmin -> Witryny). Zobaczymy jedną witrynę (o identyfikatorze 1) – jest to nasza dotychczasowa witryna. Nie będziemy zmieniać ustawień dla niej, co oznacza, że będzie dostępna tak jak dotychczas (z katalogu głównego instalacji WordPressa). Będzie reprezentować główny język naszego portalu, w naszym przypadku: polski.

Witryna wielojęzyczna oparta na WordPress, bez wtyczek – tutorial: krok 2.2
Krok 2.2 (powiększ)

2.2. a) W panelu Witryny kliknąć przycisk na górze „Dodaj nową”
b) Na ekranie „Dodaj nową witrynę” w polu Adres witryny podać nazwę katalogu – en
c) w polu Tytuł witryny podać jej tytuł – np. english
d) podać email administratora
e) kliknąć przycisk „Dodaj witrynę”


2.3. Gdy najedziemy myszą na Ścieżkę witryny (patrz obrazek) zobaczymy różne opcje, wybrać Odwiedź i można już zobaczyć, ja prezentuje się w sieci właśnie utworzona witryna. W celu jej edycji (dodania wpisów, stron przetłumaczonych na język obcy) należy wejść w opcję Kokpit, wybieraną z tego samego menu, co opcja „Odwiedź”.

Uwaga: W przypadku, kiedy w naszej instalacji WordPressa mieliśmy dostępnych więcej niż 1 motyw, może się okazać, że nowododane witryny mają ustawiony inny motyw niż witryna główna. Aby go zmienić należy wejść w Kokpit danej witryny i włączyć odpowiedni motyw w menu Wygląd->Motywy.

Witryna wielojęzyczna oparta na WordPress, bez wtyczek – tutorial: krok 2.4
Krok 2.4 (powiększ)

2.4. W celu dodania kolejnej witryny, dla języka niemieckiego – należy wykonać kroki analogiczne jak dla języka angielskiego. Po wprowadzeniu nowej witryny panel Witryny powinien wyglądać analogicznie do pokazanego na obrazku obok.

3. Wykonanie i podpięcie do strony menu umożliwiającego przełączanie się pomiędzy wersjami językowymi

3.1. Do pliku header.php (wp-content/themes/twoj-aktywny-motyw/header.php) dodajemy kod, który wyświetli menu przełączania wersji językowych, zwykle będzie w linii następującej po < id=”header”>


  gdzie:

  $wpdb->blogid – identyfikator aktywnej witryny
  get_blog_option(1, ‘siteurl’) – funkcja zwraca pełny adres URL witryny o wskazanym identyfikatorze (w tym przypadku dla 1)
  stałe: 1, 2, 3 – identyfikatory witryn odczytane z ekranu Superadmin->Witryny (patrz obrazek do punktu 2.4)

  Obecność warunku

  (($current_lang == 1) ? 'class="current"' : '')
  

  spowoduje pojawienie się klasy current w wygenerowanej pozycji <>, w przypadku jeśli bieżącą witryną jest witryna o wskazanym identyfikatorze. Dzięki obecności tej klasy będzie można zaznaczyć aktywną witrynę językową.

  Powyższy kod php wygeneruje HTML-a w postaci:

  
  
  

   

   

   

  3.2. Do pliku style.css wstawimy reguły, które wyświetlą menu w pożądany sposób – w naszym przykładzie menu znajdzie się w prawej części strony, jego kolejne pozycje będą wyświetlone w jednej linii: jedna za drugą w niewielkich odstępach, z podkreśloną aktywną witryną językową:

  ul#lang-switcher {
  	float: right;
  	list-style-type: none;
  }
  
  ul#lang-switcher li {
  	float: left;
  	margin-right: 10px;
  	padding-right: 10px;
  }
  
  ul#lang-switcher li a {
  	color: #e3e3e3;
  }
  
  ul#lang-switcher a.current {
  	text-decoration: underline;
  }
  

  To już wszystko. Komentarze i pytania mile widziane.