Wprowadź następujące niestandardowy CSS wewnątrz głównego elementu polu:

Max-width18%;
Float: left;
Margin-top-1.5%;
Clear: none!important;

Teraz wróć do zakładki Content kontaktowej Ustawienia formy i powielać właśnie utworzony pole telefon i włączyć go do pola Kod pocztowy.

Wprowadź następujące niestandardowy CSS wewnątrz głównego elementu polu:

Max-width17%;
Margin-top-1.5%;