Jak dodać nowe pola do formularza WooCommerce

czasem może wyniknąć potrzeba otrzymać dodatkową informację od klientów. Na przykład, chcemy zapytać ich skąd się dowiedzieli o naszym sklepie www? W tym przypadku do standardowego formularzu zamówienia należy dodać nowe pole. Zrobić to można w prosty sposób, modyfikując plik functions.php motywu domyślnego. Przejść do pliku functions.php motywu można za pomocą menadżera plików, połączenia ftp […]

Written By admin

On 5 marca 2018
"

Read more

czasem może wyniknąć potrzeba otrzymać dodatkową informację od klientów. Na przykład, chcemy zapytać ich skąd się dowiedzieli o naszym sklepie www? W tym przypadku do standardowego formularzu zamówienia należy dodać nowe pole. Zrobić to można w prosty sposób, modyfikując plik functions.php motywu domyślnego.

Przejść do pliku functions.php motywu można za pomocą menadżera plików, połączenia ftp oraz wbudowanego edytora WordPress. Skorzystamy się z ostatniego sposobu. W panelu administracyjnym przejdziemy do sekcji Wygląd – Edytor. Po lewej stronie wybierzemy odpowiedni plik functions.php i otworzymy go. Na samym końcu należy dodać następujący kod:

<?php
/**
* Dodajemy nowe pole do formularzu zamówienia
*/
add_action( ‚woocommerce_after_order_notes’, ‚my_custom_checkout_field’ );
function my_custom_checkout_field( $checkout ) {
echo ‚<div id=”my_custom_checkout_field”><h2>’ . __(‚Dodatkowe pole’) . ‚</h2>’;
woocommerce_form_field( ‚my_field_name’, array(
‚type’ => ‚text’,
‚class’ => array(‚my-field-class form-row-wide’),
‚label’ => __(‚Skąd się o nas dowiedziałeś’),
‚placeholder’ => __(‚Wpisz odpowiedź’),
), $checkout->get_value( ‚my_field_name’ ));
echo ‚</div>’;
}

W tym kodzie mamy funkcję my_custom_checkout_field, która do formularzu zamówienia dodaje pole „Skąd się o nas dowiedziałeś”

Jak widać z rysunku 3 dodaliśmy własne pole do formularza zamówienia. Jednak jego wypełnienie nie jest wymagane dla realizacji zakupu. Jeśli chcesz, aby to pole było wymagane, do pliku functions.php należy dodać następny kod:

Jak widać z rysunku 3 dodaliśmy własne pole do formularza zamówienia. Jednak jego wypełnienie nie jest wymagane dla realizacji zakupu. Jeśli chcesz, aby to pole było wymagane, do pliku functions.php należy dodać następny kod:

<?php
/**
* Wymagane pole
*/
add_action(‚woocommerce_checkout_process’, ‚my_custom_checkout_field_process’);
function my_custom_checkout_field_process() {
// Sprawdzamy, czy jest podane pole zostało wypełnione.
if ( ! $_POST[‚my_field_name’] )
wc_add_notice( __( ‚Prosimy podać odpowiedź w nasze nowe pole’ ), ‚error’ );
}
?>

0 komentarzy